Fritids- og ungdomsklubben Lindehuset

Lindevej 3-5

3400 Hillerød

Tlf. 72 32 47 10

Mail: lani@hillerod.dk / ann@hillerod.dk

 

Giro nr. 88943139

 

Sidst revideret 11. august 2015

 

Ind- og udmeldelse:

 

Indmeldelse sker gennem pladsanvisningen hos Hillerød kommune på dette link

Udmeldelsfristen er løbende måned + 1 måned.

Eks: Hvis et barn udmeldes 17. august, så træder udmeldelsen i kraft pr. 30. september.