Fritids- og ungdomsklubben Lindehuset

Lindevej 3-5

3400 Hillerød

Tlf. 72 32 47 10

Mail: lani@hillerod.dk / ann@hillerod.dk

 

Giro nr. 88943139

 

Sidst revideret 11. august 2015

 

Nyhedsbreve eller månedsbreve.

 

Klubben udsender jævnligt nyhedsbreve.

Vi kaldte dem tidligere månedsbreve, men det viste sig at behovet ikke var til et brev hver måned.

Navnet 'månedsbrev' stod derfor kun som udtryk for, at de altid blev sendt i en måned.

 

Nyhedsbrevene udsendes primært pr. mail, så vi vil meget gerne have en mail adresse, hvor vi kan sende vores informationer til.

De få der ikke har mail, udsender vi til pr. 'snail mail' - men så kommer posten jo lidt langsommere.

 

Enkelte har noteret børnenes egen mail som kontakt mail, men vores erfaring er, at ikke alt kommer frem med den ønskede hastighed (ligesom sedlerne fra skolen i skoletasken).

 

Nyhedsbreve vil også blive lagt her på hjemmesiden.