Fritids- og ungdomsklubben Lindehuset

Lindevej 3-5

3400 Hillerød

Tlf. 72 32 47 10

Mail: lani@hillerod.dk / ann@hillerod.dk

 

Giro nr. 88943139

 

Sidst revideret 17. April 2017

 

Lindehuset er Hillerøds ældste fritidshjem, som blev åbnet 1. august 1963.

Aktiviteterne startede på adressen Lindevej 5, som tidligere var beboelse for personalet på den stolefabrik, som lå på den modsatte side af gaden, hvor der nu er parkeringsplads.

(Vejens dyreste, hvis man parkerer uden tilladelse).

I 1981 kom dele af Lindevej 3 til, hvorved der blev skabt plads til 100 fritidshjemsbørn.

 

Ved omlægning af fritidshjemmene til SFO'er, blev der mulighed for at øge børnetallet, og senere, ved omdannelsen til klub, rundede vi 350 medlemmer.

 

I perioden med over 350 børn fik vi tildelt ekstra lokaler på Carlsbervej 24, men hvor kommunens støtte- kontakt personer nu holder til.