Fritids- og ungdomsklubben Lindehuset

Lindevej 3-5

3400 Hillerød

Tlf. 72 32 47 10

Mail: lani@hillerod.dk / ann@hillerod.dk

 

Giro nr. 88943139

 

Sidst revideret 17. April 2017

 

Overnatninger.

 

Vi gennemfører overnatning med børnene to gange om året, hvis der ellers er børn nok der har tid og lyst til at deltage.

 

I vinterferien foregår overnatningen hjemme i klubben.

Der kører film hele natten, og huset er åben, så de unge kan bruge computere, café mm. Der oprettes stillerum, hvor dem der ønsker at sove, kan lægge sig.

Vi starter med aftensmad, og slutter overnatningen næste morgen kl. 9.00, hvorefter klubben lukker, og sender børnene hjem.

 

I sommerferien tager vi på overnatning til Freerslev.

Hillerød Kommune har et område i Freerslev Hegn, hvor vi kan slå telte op.

Vi tager fra Lindevej ca. kl. 11, og bruger eftermiddagen på at finde os til rette.

Vi hygger med aftensmad, hygger omkring bål og lidt boldspil, men der er også mulighed for at afprøve evnerne som Robin Hood med bue og pil, og så er der klatrevæg, hvor evnerne også kan blive sat på prøve. Klatrevæggen er 11 meter høj, og kan kun benyttes når der er instruktører til stede.

Flere gange har vi gennemført et natløb, men det kræver at børnene tør!

Efter overnatningen fortsætter vi aktiviteterne alt efter vejret, og om eftermiddagen pakker vi, og bevæger vi os hjem mod Lindevej.

De fleste børn cykler til og fra Freerslev i samlet flok - selvfølgelig med personale.